Reklamační řád

Pokud máte pocit, že se zásilkou pro vás není něco v pořádku, zde je způsob, jak můžete uplatnit reklamaci.

jak reklamovat zboží

(Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).)

Pokud jsme Vám poslali jiné zboží nebo jiné množství, než bylo uvedeno ve Vaší objednávce, rádi svou chybu napravíme. Dejte nám o tom vědět na naši kontaktní e-mailovou adresu objednavky@kucharkaprodceru, přiložte fotku balíčku s jeho obsahem, a my Vám do 7 dní na naše náklady pošleme chybějící kusy. A přidáme i velkou omluvu. Pro tyto účely pořizujeme při balení zásilek fotografický nebo video záznam, abychom se vyhnuli případným sporům a nejasnostem, co v zásilce bylo nebo nebylo.

Pokud jsme Vám poslali knížku, která má výrobní vady, například obrácený vnitřek, chybějící stránky, stránky řazené ve špatném pořadí či mechanicky poškozený potah, velmi rádi vám zašleme knížku novou. Opět tak učiníme na vlastní náklady, přičemž poškozený kus nám vracet nemusíte. Pošlete nám o tom zprávu na e-mailovou adresu objednavky@kucharkaprodceru.cz, přiložte fotku knížky, která má podle vás vadu z výroby nebo je poškozená, a my do 7 dní vyřešíme nápravu.

Předchozí odstavec neplatí v případě, že jsme se předem dohodli na nižší ceně zboží, která byla snížena právě s ohledem na předem uvedenou vadu.

Stejně tak nemůžete reklamovat zboží, které má vadu způsobenou běžným užíváním. Například pokud si knížku polijete rajskou omáčkou, asi Vám ji za novou knížku ani omáčku nevyměníme.

Pokud vadu objevíte do šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Pokud byste nám knížky chtěli vrátit nebo reklamovat osobně, prosíme, abyste se s námi domluvili na termínu a místě převzetí prostřednictvím naší e-mailové adresy objednavky@kucharkaprodceru.cz.

Více k reklamacím upravují naše obchodní podmínky, odstavec 7.