Odstoupení od smlouvy

Jako kupující máte v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

Pokud chcete od kupní smlouvy odstoupit, je třeba, abyste nám ve zmíněné lhůtě odeslali doporučeně tento formulář, který tvoří přílohu našich obchodních podmínek a pro který platí jejich ustanovení čl. 11.

Zašlete ho prosím na adresu: nakladatelství Mrs. Wolf s.r.o., Táborská 2009, 252 28 Černošice.

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Pro:
Kuchařka pro dceru, s.r.o.
IČ:
063 71 272
Zlatý kopec 181
250 66 Zdiby

Věc: Odstoupení od smlouvy

Dobrý den,

ve Vašem internetovém obchodě https://eshop.kucharkaprodceru.cz jsem si dne______________ zakoupil/a následující zboží: ______________. Moje objednávka má číslo ______________.

Jelikož jsem zboží zakoupil/a prostřednictvím Internetu, uplatňuji své právo a odstupuji bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce od kupní smlouvy, a to v zákonné 14denní lhůtě ode dne, kdy jsem převzal/a zboží.

Žádám Vás v této souvislosti o vrácení finanční částky zaplacené za zboží, a to v zákonné 30denní lhůtě ode dne odstoupení a to převodem na můj účet číslo účtu ______________ vedený u ______________

S pozdravem,

______________

Jméno a příjmení: ______________

V ______________ dne ______________

 

PS. Žádost o odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme odeslat doporučeně.

PPS. V obchodních podmínkách naleznete informace, jak naložit se zbožím, které nám vracíte, a v jakém musí být zboží stavu.